วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
241 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 04/04/2562 6,916,235.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
242 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 319/45/62/124 03/04/2562 84,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
243 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ระบบ VA ดวงโคมแบบ LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (TF 101-5) ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ที่ กม.31+363 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 30/04/2562 1,528,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
244 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/123 02/04/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
245 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.64+300-กม.74+397 LT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,292 ตร.ม. ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 319/-/62/121 29/03/2562 499,752.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
246 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ที่ กม.45+969 N/B 27/03/2562 156,461.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
247 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหลอดโซเดียมไฮเฟรสเซอร์ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 75 หลอด 319/45/62/119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2562 97,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
248 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/118 26/03/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
249 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อยาง CRS-2 จำนวน 18 ถัง 25/03/2562 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
250 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อยาง CRS-2 จำนวน 18 ถัง 319/60/62/115 22/03/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ผลิตและติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.7+206-กม.42+939 (เป็นตอนๆ) 14/03/2562 473,388.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
252 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 07/03/2562 5,539,019.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
253 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.9+900-กม.16+600 (เป็นตอนๆ) 01/03/2562 489,924.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
254 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.31+837-กม.44+900 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,200 ตร.ม. 26/02/2562 499,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
255 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 23 รายการ เลขที่ สข.2/ข.4/2562 21/02/2562 965.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 241 ถึง 255 จาก 269 รายการ