วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
241 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ,4054 ,4145 และ 42 ปริมาณงาน 313,380.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/204 09/08/2562 156,690.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
242 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/62/202 08/08/2562 28,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
243 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.35+000-กม.39+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/201 08/08/2562 499,998.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
244 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เลขที่ 319/45/62/200 07/08/2562 92,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
245 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 40 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/198 06/08/2562 100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
246 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 200.00 ตัน เลขที่ 319/60/62/197 06/08/2562 399,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
247 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 06/08/2562 2,313,895.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
248 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/70/62/195 05/08/2562 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
249 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/194 01/08/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
250 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 24 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/193 01/08/2562 18,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
251 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) บริเวณร่องกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.56+000-กม.62+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,280 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/192 01/08/2562 499,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
252 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาบริการ จำนวน 8 รายการ 319/-/62/25 31/07/2562 19,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
253 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเปลี่ยน PTO วาวล์ลม 1 ลูก 319/-/62/27 31/07/2562 14,105.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
254 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/62/191 31/07/2562 11,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
255 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 319/60/62/190 30/07/2562 75,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 241 ถึง 255 จาก 341 รายการ