f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงยะลา
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62060006163
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมางานปะซ่อม(Skin Patching)ทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนควบคุม 0100 ตอนรามัน - จะรังตาดง ระหว่าง กม.3+300 - กม.6+000 ระยะทาง 2.70 กม.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 845,881.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 07/06/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 06/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ