f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงยะลา
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62030029231
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงงี - สันกาหลง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+700 ปริมาณงาน 2,118 หมุด
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 723,800.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/03/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ