f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 15/11/2566 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 4176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปะแต - บาละ ระหว่าง กม.7+950 - กม.8+000 (LT.) ระยะทาง 0.050 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 15/08/2566 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 4273 ตอน ตะบิงติงงี - สันกาหลง ระหว่าง กม.0+000 - กม.12+150 (เป็นช่วงๆ) ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 สายทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/06/2566 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance of Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ ระหว่าง กม.0+449 - กม.6+945 RT. (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 6.496 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 20/03/2566 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ยะลา - ตะบิงติงงี กม.42+400 - กม.42+800 (รวมบริเวณทางแยกปารามีแต) ระยะทาง 0.610 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 09/02/2566 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4092 ตอน รามัน - จะรังตาดง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนควบคุม 0100 ตอน รามัน - จะรังตาดง ในเขตพื้นที่บ้านบาโง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปริมาณงาน 3.000 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 04/01/2566 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนควบคุม 0100 ตอน รามัน - จะรังตาดง ในเขตพื้นที่บ้านบาโง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปริมาณงาน 3.000 กิโลเมตร ระหว่าง กม.12+000 - กม.13+750 และ กม.14+850 - กม.16+100 จำนวน 1 สายทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 04/01/2566 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายทางจราจร กิจกรรมปรับปรุงขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะหา - บาจุ ระหว่าง กม.3+707 - กม.6+850 ในเขตพื้นที่บ้านปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ปริมาณงาน 3.143 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 10/11/2565 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงยะลา ผลผลิต 9 แห่ง ปริมาณงาน 7,325 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 01/11/2565 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอน ตะบิงติงงี - สันกาหลง ระหว่าง กม.5+000 - กม.9+800 ระยะทาง 4.800 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 25/10/2565 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนควบคุม 0100 ตอน รามัน - จะรังตาดง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.12+000 (เป็นช่วงๆ) (รวมบริเวณทางแยก) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 109 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 222 รายการ