f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 10/01/2563 แขวงทางหลวงยะลา งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.140+442 - กม.140+475 RT. ระยะทาง 0.033 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 10/01/2563 แขวงทางหลวงยะลา งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4325 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ระหว่าง กม.8+220 - กม.8+250 LT. ระยะทาง 0.030 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 16/12/2562 แขวงทางหลวงยะลา งานจ้างเหมาทาสีแบริเออร์ชนิดกึ่งเงา ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอนยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.27+400 - กม.30+750 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 30/08/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ระหว่าง กม.33+218 – กม.33+600 LT., RT. ระยะทาง 0.382 กม. ปริมาณงาน 8,028 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 02/08/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.๙+๐๐๐ - กม.๑๑+๓๐๐ ระยะทาง ๒.๓๐ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 10/07/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4325 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ระหว่าง กม.5+150 - กม.5+200 ระยะทาง 0.050 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 04/07/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี- บ่อหิน ระหว่าง กม.104+850 - กม.108+180 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/06/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานปะซ่อม(Skin Patching)ทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนควบคุม 0100 ตอนรามัน - จะรังตาดง ระหว่าง กม.3+300 - กม.6+000 ระยะทาง 2.70 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ระหว่าง กม.24+719 - กม.27+050,กม.33+600 - กม.33+741,กม.34+200 - กม.34+759 ฯลฯ ปริมาณงาน 6,318.00 หมุด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงงี - สันกาหลง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+700 ปริมาณงาน 2,118 หมุด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 40 รายการ