f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 26/08/2562 26/08/2562 312/30/62/102 แขวงทางหลวงยะลา
107 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 26/08/2562 26/08/2562 312/30/62/101 แขวงทางหลวงยะลา
108 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 23/08/2562 23/08/2562 312/30/62/098 แขวงทางหลวงยะลา
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ 22/08/2562 22/08/2562 312/45/62/247 แขวงทางหลวงยะลา
110 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 21/08/2562 21/08/2562 312/35/62/243 แขวงทางหลวงยะลา
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ 20/08/2562 20/08/2562 312/45/62/242 แขวงทางหลวงยะลา
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 20/08/2562 20/08/2562 312/60/62/241 แขวงทางหลวงยะลา
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 20/08/2562 20/08/2562 312/60/62/240 แขวงทางหลวงยะลา
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 20/08/2562 20/08/2562 312/60/62/239 แขวงทางหลวงยะลา
115 ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total station) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด 20/08/2562 20/08/2562 312/40/62/237 แขวงทางหลวงยะลา
116 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ 14/08/2562 14/08/2562 312/70/62/236 แขวงทางหลวงยะลา
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 14/08/2562 14/08/2562 312/60/62/235 แขวงทางหลวงยะลา
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 14/08/2562 14/08/2562 312/60/62/234 แขวงทางหลวงยะลา
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 14/08/2562 14/08/2562 312/60/62/233 แขวงทางหลวงยะลา
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 14/08/2562 14/08/2562 312/60/62/232 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 106 ถึง 120 จาก 290 รายการ