f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.๒๖+๗๗๕ - กม.๓๕+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑๖๖,๔๒๒ ตร.ม. 29/06/2563 312/63/170 แขวงทางหลวงยะลา
107 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 26/06/2563 312/63/169 แขวงทางหลวงยะลา
108 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ 23/06/2563 312/63/167 แขวงทางหลวงยะลา
109 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จุ ๒๐ กก. จำนวน ๑,๕๐๐ ถุง 19/06/2563 312/63/166 แขวงทางหลวงยะลา
110 ซื้อยาง CRS - ๒ จุ ๒๐๐ กก. จำนวน ๒๐ ถัง 19/06/2563 312/63/165 แขวงทางหลวงยะลา
111 ซื้อยางเรเดียล ขนาด ๒๑๕/๗๐ R ๑๕ จำนวน ๔ เส้น 17/06/2563 312/30/63/111 แขวงทางหลวงยะลา
112 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 16/06/2563 312/-/63/28 แขวงทางหลวงยะลา
113 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 12/06/2563 312/63/164 แขวงทางหลวงยะลา
114 จ้างเหมาปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน รามัน - จะรังตาดง ระหว่าง กม.๓+๒๗๐-กม.๓+๘๖๔ RT. ระยะทาง ๐.๕๙๔ กิโลเมตร 11/06/2563 312/63/162 แขวงทางหลวงยะลา
115 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 15/06/2563 312/30/63/107 แขวงทางหลวงยะลา
116 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 10/06/2563 312/-/63/26 แขวงทางหลวงยะลา
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 01/06/2563 312/63/160 แขวงทางหลวงยะลา
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 28/05/2563 312/63/159 แขวงทางหลวงยะลา
119 ซื้อเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด ๔ x ๔ x ๑.๘ มม. จำนวน ๙ เส้น 28/05/2563 312/63/158 แขวงทางหลวงยะลา
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 28/05/2563 312/63/157 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 106 ถึง 120 จาก 507 รายการ