f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว 12/09/2562 12/09/2562 312/40/62/295 แขวงทางหลวงยะลา
77 ซื้อโพเดียม (แท่นบรรยาย) ขนาด กว้าง 48 x 48 x 115 ซม. จำนวน 2 ตัว 12/09/2562 12/09/2562 312/40/62/294 แขวงทางหลวงยะลา
78 จ้างถอดย้าย ล้างทำความสะอาดพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 34000 บีทียู จำนวน 2 ชุด 12/09/2562 12/09/2562 312/-/62/293 แขวงทางหลวงยะลา
79 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 11/09/2562 11/09/2562 312/30/62/112 แขวงทางหลวงยะลา
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 312/40/62/282 แขวงทางหลวงยะลา
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 312/40/62/281 แขวงทางหลวงยะลา
82 จ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน จำนวน 3 สายทาง 13/09/2562 13/09/2562 164/2562 แขวงทางหลวงยะลา
83 ซื้อHOT MIX จำนวน ๓๙ ตัน 09/09/2562 09/09/2562 312/60/62/280 แขวงทางหลวงยะลา
84 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 09/09/2562 09/09/2562 312/35/62/279 แขวงทางหลวงยะลา
85 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A.๔ 09/09/2562 09/09/2562 312/40/62/278 แขวงทางหลวงยะลา
86 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น ๓๐๑๑ i จำนวน ๒ กล่อง 09/09/2562 09/09/2562 312/40/62/277 แขวงทางหลวงยะลา
87 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๔ ตอน เบตง - ซาโห่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๑+๗๘๑ และทางหลวงหมายเลข ๔๓๒๕ ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๙+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑๖๖,๕๙๙ ตร.ม. 09/09/2562 09/09/2562 312/-/62/276 แขวงทางหลวงยะลา
88 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด ๕.๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง 06/09/2562 06/09/2562 312/80/62/275 แขวงทางหลวงยะลา
89 ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๕ ตอน บ้านเนียง - ยะหา ,ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอน ยะหา - บาละ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๗๖ ตอน ปะแต - บาละ ปริมาณงาน ๑๙๑,๔๐๐ ตร.ม. 05/09/2562 05/09/2562 312/-/62/271 แขวงทางหลวงยะลา
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ 05/09/2562 05/09/2562 312/45/62/273 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 76 ถึง 90 จาก 290 รายการ