f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๗ รายการ 14/09/2563 312/30/63/143 แขวงทางหลวงยะลา
17 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 14/09/2563 312/63/281 แขวงทางหลวงยะลา
18 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 10/09/2563 312/63/280 แขวงทางหลวงยะลา
19 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง 10/09/2563 312/63/278 แขวงทางหลวงยะลา
20 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง 10/09/2563 312/63/277 แขวงทางหลวงยะลา
21 ซื้อตาข่ายเสริมผิวทางแอสฟัลต์ จำนวน ๖๖๕ ตารางเมตร 09/09/2563 312/63/276 แขวงทางหลวงยะลา
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 09/09/2563 312/63/275 แขวงทางหลวงยะลา
23 ซื้อกรวยยางคาดแถบสะท้อนแสง ขนาด ๔๐ x ๘๐ ซม. จำนวน ๒๔ อัน 09/09/2563 312/63/273 แขวงทางหลวงยะลา
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 09/09/2563 312/63/272 แขวงทางหลวงยะลา
25 ซื้อHOT MIX จำนวน ๖๐ ตัน 09/09/2563 312/63/271 แขวงทางหลวงยะลา
26 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 10/09/2563 312/35/63/142 แขวงทางหลวงยะลา
27 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 03/09/2563 312/63/265 แขวงทางหลวงยะลา
28 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 28/08/2563 312/-/63/39 แขวงทางหลวงยะลา
29 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑๘ รายการ 08/09/2563 312/30/63/139 แขวงทางหลวงยะลา
30 ซื้อถังขยะแยกประเภท จำนวน ๓ ใบ 02/09/2563 312/63/260 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 16 ถึง 30 จาก 507 รายการ