f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 21/01/2563 21/01/2563 312/60/63/62 แขวงทางหลวงยะลา
2 ซื้อเสื้อกั๊กจราจรคาดแถบสะท้อนแสง จำนวน ๑๒ ตัว 21/01/2563 21/01/2563 312/60/63/61 แขวงทางหลวงยะลา
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ 21/01/2563 21/01/2563 312/45/63/60 แขวงทางหลวงยะลา
4 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๗ ,๔๑๗๖ ปริมาณงาน ๑๒๖,๐๐๐ ตารางเมตร 15/01/2563 15/01/2563 312/-/63/55 แขวงทางหลวงยะลา
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ 14/01/2563 14/01/2563 312/45/63/54 แขวงทางหลวงยะลา
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ 13/01/2563 13/01/2563 312/45/63/52 แขวงทางหลวงยะลา
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 09/01/2563 09/01/2563 312/35/63/50 แขวงทางหลวงยะลา
8 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 4067, 4071 และ 4092 ปริมาณงาน 244,782 ตารางเมตร 28/12/2562 26/12/2562 312/-/63/49 แขวงทางหลวงยะลา
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 28/12/2562 25/12/2562 312/60/63/48 แขวงทางหลวงยะลา
10 จ้างเหมางานตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 4363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฆอแย - กาโต ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.11 + 058 28/12/2562 25/12/2562 312/-/63/47 แขวงทางหลวงยะลา
11 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 4244 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - ซาโห่ ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.21 + 781 ปริมาณงาน 126,474 ตร.ม. 28/12/2562 24/12/2562 312/-/63/46 แขวงทางหลวงยะลา
12 ซื้อ HOT MIX จำนวน 14.590 ตัน 28/12/2562 24/12/2562 312/60/63/45 แขวงทางหลวงยะลา
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ 27/12/2562 27/12/2562 312/30/63/044 แขวงทางหลวงยะลา
14 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 27/12/2562 27/12/2562 312/60/63/043 แขวงทางหลวงยะลา
15 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ติดรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๓ ของแขวงทางหลวงยะลา จำนวน ๕ รายการ 24/12/2562 23/12/2562 312/-/63/43 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 283 รายการ