f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 14/05/2563 312/63/136 แขวงทางหลวงยะลา
2 ซื้อ HOT MIX จำนวน ๓๙ ตัน 14/05/2563 312/63/135 แขวงทางหลวงยะลา
3 ซื้อเหล็กฉาก ขนาด ๓"x๓" หนา ๖ มม. จำนวน ๔ เส้น 27/04/2563 312/60/63/123 แขวงทางหลวงยะลา
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 27/04/2563 312/60/63/122 แขวงทางหลวงยะลา
5 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 27/04/2563 312/-/63/25 แขวงทางหลวงยะลา
6 ซื้ออุปกรณ์ไฟสัญญาณจราจร แผ่น CON.๑๒ และหัวเสียบเมนบอร์ด จำนวน ๑ ชุด 24/04/2563 312/45/63/121 แขวงทางหลวงยะลา
7 ซื้อเหล็กแบน ขนาด ๑/๔"x๒"x๖.๐๐ ม. จำนวน ๒๐ เส้น 24/04/2563 312/60/63/120 แขวงทางหลวงยะลา
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 24/04/2563 312/60/63/119 แขวงทางหลวงยะลา
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 24/04/2563 312/60/63/118 แขวงทางหลวงยะลา
10 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสำหรับแบริเออร์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม. ๒๗+๔๐๐ - กม. ๓๐+๗๕๐ 23/04/2563 312/-/63/114 แขวงทางหลวงยะลา
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 23/04/2563 312/60/63/117 แขวงทางหลวงยะลา
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 23/04/2563 312/60/63/116 แขวงทางหลวงยะลา
13 ซื้อท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน 23/04/2563 312/60/63/115 แขวงทางหลวงยะลา
14 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 17/04/2563 312/-/63/22 แขวงทางหลวงยะลา
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 17/04/2563 312/63/113 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 376 รายการ