f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุน จำนวน ๓ รายการ 27/11/2566 พ.๑/๒/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงยะลา
2 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด งานเงินทุน จำนวน ๖ รายการ 27/11/2566 พ.๑/๑/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงยะลา
3 ขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้า(งานเงินทุน) จำนวน ๒๕ เครื่อง 03/08/2566 พ.๑/๖/๒๕๖๖ แขวงทางหลวงยะลา
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน ๑ รายการ 11/05/2566 ประกาศผลการขายทอดตลาด พ.1/5/2566 แขวงทางหลวงยะลา
5 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๙๕ รายการ 28/02/2566 พ.1/4/2566 แขวงทางหลวงยะลา
6 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลที่ควรจำหน่าย งานเงินทุน จำนวน ๔ รายการ 16/11/2565 พ.1/3/2566 แขวงทางหลวงยะลา
7 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลที่ควรจำหน่าย งานเงินทุน จำนวน ๖ รายการ 16/11/2565 พ.1/2/2566 แขวงทางหลวงยะลา
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน ๓ รายการ 26/10/2565 พ.1/1/2566 แขวงทางหลวงยะลา
9 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๗๒ รายการ 29/06/2565 พ.1/5/2565 แขวงทางหลวงยะลา
10 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๗๒ รายการ 08/03/2565 พ.1/4/2565 แขวงทางหลวงยะลา
11 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลที่ควรจำหน่าย งานเงินทุน จำนวน ๑ รายการ 18/11/2564 พ.1/3/2565 แขวงทางหลวงยะลา
12 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลที่ควรจำหน่าย งานเงินทุน จำนวน ๒ รายการ 18/11/2564 พ.1/2/2565 แขวงทางหลวงยะลา
13 ขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 26 รายการ 15/10/2564 พ.1/1/2565 แขวงทางหลวงยะลา
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 1 รายการ 30/07/2564 พ.1/5/2564 แขวงทางหลวงยะลา
15 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน 105 รายการ 30/12/2563 พ.1/4/2564 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32 รายการ