f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ตอน 2 ระหว่าง กม.146+200 – กม.147+550 ระยะทาง 1.350 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 สทล.18 ขท.ยะลา.1/493 แขวงทางหลวงยะลา
2 จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง – บ้าน กม.17 ระหว่าง กม.8+935 – กม.9+735 LT. , RT. ระยะทาง 0.800 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 สทล.18 ขท.ยะลา.1/492 แขวงทางหลวงยะลา
3 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 4063 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปารามีแต – โกตาบารู ระหว่าง กม.8+362 – กม.8+892 LT.,RT. (รวมบริเวณทางแยก) ระยะทาง 0.838 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สทล.18 ขท.ยะลา.1/432 แขวงทางหลวงยะลา
4 จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน – เบตง ตอน 2 ระหว่าง กม.144+260 – กม.146+200 , กม.147+550 – กม.149+150 และ กม.149+400 - กม.150+500 ระยะทาง 4.640 กม. ปริมาณงาน 50,250.00 ตร.ม. 07/04/2563 สทล.18 ขท.ยะลา.1/489 แขวงทางหลวงยะลา
5 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน – เบตง ระหว่าง กม.150+500 – กม.154+620 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.520 กม. ปริมาณงาน 15,400.00 ตร.ม. 07/04/2563 สทล.18 ขท.ยะลา.1/488 แขวงทางหลวงยะลา
6 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - บ้าน กม.17 ระหว่าง กม.0+675 – กม.1+000 LT. และ กม.0+200 – กม.1+000 RT. ระยะทาง 1.125 กม. ปริมาณงาน 11,202.00 ตร.ม. 07/04/2563 สทล.18 ขท.ยะลา.1/487 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ