f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด ๕.๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง 06/09/2562 06/09/2562 312/80/62/275 แขวงทางหลวงยะลา
92 ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๕ ตอน บ้านเนียง - ยะหา ,ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอน ยะหา - บาละ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๗๖ ตอน ปะแต - บาละ ปริมาณงาน ๑๙๑,๔๐๐ ตร.ม. 05/09/2562 05/09/2562 312/-/62/271 แขวงทางหลวงยะลา
93 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ 05/09/2562 05/09/2562 312/45/62/273 แขวงทางหลวงยะลา
94 จ้างถอดล้างฟิลเตอร์แอร์กรองฝุ่นหยดน้ำมันบู๊ตมอเตอร์เป่าไล่ระบบท่อน้ำทิ้งแอร์ จำนวน ๒๕ ชุด 05/09/2562 05/09/2562 312/-/62/272 แขวงทางหลวงยะลา
95 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.๒๖+๗๗๕ - กม.๓๕+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑๖๖,๔๒๒ ตารางเมตร 03/09/2562 03/09/2562 312/-/62/270 แขวงทางหลวงยะลา
96 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 03/09/2562 03/09/2562 312/-/62/35 แขวงทางหลวงยะลา
97 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ระหว่าง กม.33+218 - กม.33+600 LT.,RT. ระยะทาง 0.382 กม. ปริมาณงาน 8,028 ตร.ม. 11/09/2562 11/09/2562 ยล.61/2562 แขวงทางหลวงยะลา
98 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 30/08/2562 30/08/2562 312/35/62/262 แขวงทางหลวงยะลา
99 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๓๒+๐๗๙ ปริมาณงาน ๑๖๘,๒๓๒ ตารางเมตร 30/08/2562 30/08/2562 312/-/62/261 แขวงทางหลวงยะลา
100 ซื้อ HOT MIX จำนวน ๓๙ ตัน 29/08/2562 29/08/2562 312/60/62/260 แขวงทางหลวงยะลา
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 27/08/2562 27/08/2562 312/60/62/259 แขวงทางหลวงยะลา
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 27/08/2562 27/08/2562 312/60/62/258 แขวงทางหลวงยะลา
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 27/08/2562 27/08/2562 312/60/62/257 แขวงทางหลวงยะลา
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 27/08/2562 27/08/2562 312/60/62/256 แขวงทางหลวงยะลา
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 27/08/2562 27/08/2562 312/60/62/255 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 91 ถึง 105 จาก 318 รายการ