f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 25/08/2563 312/63/241 แขวงทางหลวงยะลา
47 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ 21/08/2563 312/63/239 แขวงทางหลวงยะลา
48 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปะแต - บาละ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ปริมาณงาน ๖๐,๐๐๐ ตร.ม. 13/08/2563 312/63/226 แขวงทางหลวงยะลา
49 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน กะรุบี - ตะโล๊ะหะลอ ระหว่าง กม.๑๖+๘๗๕ - กม.๒๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๕๙,๐๐๑ ตร.ม. 13/08/2563 312/63/224 แขวงทางหลวงยะลา
50 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ลำใหม่ - ลำพะยา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖+๒๕๘ ปริมาณงาน ๓๗,๔๔๐ ตร.ม. 13/08/2563 312/63/222 แขวงทางหลวงยะลา
51 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๓๖๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ฆอแย - กาโต ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๑+๐๕๘ ปริมาณ ๖๐,๐๐๐ ตร.ม. 13/08/2563 312/63/220 แขวงทางหลวงยะลา
52 จ้างเหมางานซ่อมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ที่ กม.๙๖+๙๐๘(ด้านขวาทาง), กม.๙๗+๐๒๖(ด้านซ้ายทาง) และทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอนบ่อหิน - เบตง ที่ กม.๑๑๓+๒๙๖(ด้านซ้ายทาง)และ กม.๑๑๗+๖๒๙(ด้านซ้ายทาง) 13/08/2563 312/63/219 แขวงทางหลวงยะลา
53 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.๑๒๐ + ๕๐๐ - กม.๑๒๓ + ๑๐๐ (เป็นช่วง ๆ) 21/08/2563 312/63/237 แขวงทางหลวงยะลา
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 21/08/2563 312/63/236 แขวงทางหลวงยะลา
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 21/08/2563 312/63/235 แขวงทางหลวงยะลา
56 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จุ ๒๐ กก. จำนวน ๗๐๐ ถุง 21/08/2563 312/63/234 แขวงทางหลวงยะลา
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 21/08/2563 312/63/233 แขวงทางหลวงยะลา
58 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะหา – บาจุ และตอนควบคุม 0102 ตอน บาจุ – บันนังสตา ระหว่าง กม.6+850 – กม.7+050 ปริมาณงาน 2,460 ตร.ม. 28/08/2563 สัญญา ยล.48/2563 แขวงทางหลวงยะลา
59 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 18/08/2563 312/63/227 แขวงทางหลวงยะลา
60 ซื้อHOT MIX จำนวน ๑๐๐ ตัน 13/08/2563 312/63/225 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 46 ถึง 60 จาก 538 รายการ