f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 19/11/2562 19/11/2562 312/30/63/019 แขวงทางหลวงยะลา
47 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ที่ กม.๓๔ + ๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 18/11/2562 18/11/2562 312/-/63/13 แขวงทางหลวงยะลา
48 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โกตาบารู - แบหอ ที่ กม.๑๐ + ๘๒๕ (ด้านซ้ายทาง) (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 18/11/2562 18/11/2562 312/-/63/12 แขวงทางหลวงยะลา
49 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ที่ กม.๓๒ + ๖๐๐ (ด้านขวาทาง) (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 18/11/2562 18/11/2562 312/-/63/11 แขวงทางหลวงยะลา
50 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 15/11/2562 15/11/2562 312/30/63/012 แขวงทางหลวงยะลา
51 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 14/11/2562 14/11/2562 312/35/63/10 แขวงทางหลวงยะลา
52 วัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 08/11/2562 08/11/2562 312/30/63/001 แขวงทางหลวงยะลา
53 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑๙ รายการ 07/11/2562 06/11/2562 312/-/63/1 แขวงทางหลวงยะลา
54 ซื้อยาง CRS - 2 จุ 200 กก. จำนวน 20 ถัง 06/11/2562 06/11/2562 312/60/63/9 แขวงทางหลวงยะลา
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 31/10/2562 30/10/2562 312/60/63/5 แขวงทางหลวงยะลา
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 29/10/2562 29/10/2562 312/60/63/4 แขวงทางหลวงยะลา
57 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง 27/09/2562 27/09/2562 312/40/62/321 แขวงทางหลวงยะลา
58 ซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน ๘๗ ตัว 27/09/2562 27/09/2562 312/40/62/320 แขวงทางหลวงยะลา
59 ซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก จำนวน ๒๔ ตัว 27/09/2562 27/09/2562 312/40/62/319 แขวงทางหลวงยะลา
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 27/09/2562 27/09/2562 312/40/62/318 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 46 ถึง 60 จาก 318 รายการ