f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566 09/10/2566 - แขวงทางหลวงยะลา
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2566 ถึงเดือน มิ.ย. 2566 24/07/2566 สทล.๑๘ ขท.ยะลา.๑.๓/๕๙๘ แขวงทางหลวงยะลา
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มี.ค. 2566 12/04/2566 - แขวงทางหลวงยะลา
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 13/01/2566 66017239351 แขวงทางหลวงยะลา
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 07/10/2565 - แขวงทางหลวงยะลา
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 - แขวงทางหลวงยะลา
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 04/04/2565 สทล.18 ขท.ยะลา.1.3/195 แขวงทางหลวงยะลา
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 03/02/2565 - แขวงทางหลวงยะลา
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564 05/10/2564 สทล.18 ขท.ยะลา 1.3/890 แขวงทางหลวงยะลา
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 17/08/2564 สทล.18 ขท.ยะลา 1.3/712 แขวงทางหลวงยะลา
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 17/08/2564 สทล.18 ขท.ยะลา 1.3/713 แขวงทางหลวงยะลา
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 17/08/2564 สทล.18 ขท.ยะลา 1.3/714 แขวงทางหลวงยะลา
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 29/10/2563 สทล.18 ขท.ยะลา.1.3/1236 แขวงทางหลวงยะลา
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 14/09/2563 สทล.18 ขท.ยะลา.1.3/1023 แขวงทางหลวงยะลา
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 14/05/2563 สทล.18 ขท.ยะลา.1.3/674 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ