f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 10/11/2564 สทล.18 ขท.ยะลา 1.3/941 แขวงทางหลวงยะลา
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 12/10/2564 - แขวงทางหลวงยะลา
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 06/09/2564 - แขวงทางหลวงยะลา
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 17/08/2564 สทล.18 ขท.ยะลา 1.3/712 แขวงทางหลวงยะลา
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 17/08/2564 สทล.18 ขท.ยะลา 1.3/713 แขวงทางหลวงยะลา
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 17/08/2564 สทล.18 ขท.ยะลา 1.3/714 แขวงทางหลวงยะลา
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 16/08/2564 - แขวงทางหลวงยะลา
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 16/08/2564 - แขวงทางหลวงยะลา
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 14/06/2564 สทล.18 ขท.ยะลา.1.3/529 แขวงทางหลวงยะลา
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 18/05/2564 สทล.18 ขท.ยะลา.1.3/404 แขวงทางหลวงยะลา
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 23/04/2564 - แขวงทางหลวงยะลา
12 สทล.18 ขท.ยะลา.1.3/300 23/04/2564 สทล.18 ขท.ยะลา.1.3/300 แขวงทางหลวงยะลา
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 21/04/2564 - แขวงทางหลวงยะลา
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 21/04/2564 - แขวงทางหลวงยะลา
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 21/04/2564 - แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32 รายการ