f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุน จำนวน 18 ลูก 26/12/2562 25/12/2562 พ.1/4/2563 แขวงทางหลวงยะลา
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ 18/12/2562 17/12/2562 312/45/63/38 แขวงทางหลวงยะลา
3 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ ครั้งที่ 2 18/12/2562 18/12/2562 สทล.18 ขท.ยะลา.1/1474 แขวงทางหลวงยะลา
4 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ 20/11/2562 19/11/2562 พ.1/1/2563 แขวงทางหลวงยะลา
5 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ปริมาณงาน ๑๒๖,๔๗๔ ตารางเมตร 07/03/2562 07/03/2562 312/-/62/114 แขวงทางหลวงยะลา
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 05/03/2562 05/03/2562 312/60/62/111 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ