f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ลงวันที่ 05/12/2562

นายธวัชชัย เผนานนท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างแขวงทางหลวงยะลา  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  

โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร  พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติและบริเวณรอบศาลหลักเมือง


'