วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 25/03/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.๓๕+๖๙๗-กม.๔๒+๑๙๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๘ ต้น จำนวน ๒ รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
42 31/01/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.3+030-กม.3+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ โดยวิธีคัดเลือก เปลี่ยนแปลงแผน
43 11/01/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.28+432-กม.34+017 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 8 ต้น จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 06/01/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.0+626-กม.4+935 N/B, S/B (เป็นตอน ๆ) ปริมาณ 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 03/12/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 3 ระหว่าง กม.25+759-กม.28+210 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 125 ต้น) จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 01/12/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.2+080, ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ-บาโรย ระหว่าง กม.0+015-กม.0+470 RT ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 6 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
47 30/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.2+080, ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ-บาโรย ระหว่าง กม.0+015-กม.0+470 RT ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 30/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 2 ระหว่าง กม.30+684-กม.33+042 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 125 ต้น) จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 30/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.8+488-กม.10+586 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 91 ต้น) จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 30/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 4 ระหว่าง กม.12+825-กม.21+810 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 124 ต้น) จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 188 รายการ