วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66030004364
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้าง งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.๒๖+๖๐๐-กม.๒๘+๕๓๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔๓ รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 40,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 03/03/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ