วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66020025969
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.๔๔+๓๓๐-กม.๔๔+๓๘๐ LT. ปริมาณงาน ๑ งาน จำนวน ๒๑ รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,999,000.00 บาท
สถานะ เปลี่ยนแปลงแผน
วันที่ประกาศ 08/03/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ ข้อมูลคลาดเคลื่อน