วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66020029181
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.๑๗+๙๐๐-กม.๑๗+๙๖๐ S/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๒ รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 387,150.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 28/02/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ