f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 29/11/2566 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สายทางความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 10/11/2566 หากท่านใดพบเหตุผู้กระทำความผิดโปรดแจ้ง
3 08/11/2566 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนตุลาคม 2566 พบอุบัติเหตุลดลง 33% สาเหตุหลักขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด
4 20/07/2566 หากพบเห็นมีการลักลอบขโมยสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าโปรดแจ้ง
5 07/07/2566 เปิดใช้ "สัญญาณไฟทางข้ามอัจฉริยะ" บริเวณทางม้าลาย (Smart Crosswalk) บนทางหลวงหมายเลข 407 (ถนนกาญจนวนิช)
6 29/06/2566 กรมทางหลวง เพิ่มเส้นทางให้ใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. เพิ่มเติม จำนวน 2 เส้นทาง ระยะทางรวม 32.60 กม. เริ่ม 1 กรกฎาคม 2566 นี้
7 19/06/2566 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนพฤษภาคม 2566 พบอุบัติเหตุลดลง 23% สาเหตุหลักขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด
8 09/06/2566 กรมทางหลวง เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง
9 03/05/2566 กรมทางหลวง พร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางบนทางหลวงในช่วงวันหยุดยาว 4 – 7 พ.ค. 66 สอบถามสภาพจราจรโทร 1586
10 08/04/2566 กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง สอบถามโทร 1586 ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง
11 07/04/2566 สบายใจหายห่วง เช็กข้อมูลการเดินทางปีที่แล้ว ช่วยวางแผนการเดินทางในปีนี้
12 23/03/2566 กรมทางหลวง ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไป
13 15/03/2566 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบอุบัติเหตุลดลง 25% สาเหตุหลักขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด
14 02/02/2566 กรมทางหลวง สรุปการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางประจำปี 2565 รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาทพบส่วนใหญ่โจรกรรมสายไฟฟ้ามากที่สุด พร้อมขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสและช่วยกันดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
15 06/01/2566 กรมทางหลวงได้รับการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปี 2565 ในระดับคุณภาพ มุ่งพัฒนาต่อเนื่องเพื่อประชาชน