f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 09/07/2563 113,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง 08/07/2563 200,978.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง 08/07/2563 65,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 03/07/2563 121,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 03/07/2563 11,506.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 6,996.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 15,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/06/2563 15,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 29/06/2563 11,176.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 25/06/2563 11,682.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 6,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุอื่นๆ 18/06/2563 31,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 16/06/2563 59,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 16/06/2563 59,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมางานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ระหว่าง กม.1229+000 - กม.1249+359 และทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าชะมวง-ควนลัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+224 ปริมาณงาน 360,979.00 ตร.ม. 15/06/2563 187,709.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 482 รายการ