f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2563 6,206.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 63107254021 21/10/2563 6,206.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ.สงขลา 1 แห่ง (งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1) 28/10/2563 916,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ตอน 3 ระหว่าง กม.135+200 – กม.138+715 RT. ปริมาณงาน 35,836.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 09/10/2563 14,224,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ตอน 2 ระหว่าง กม.127+130 – กม.128+525 ปริมาณงาน 30,417.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 09/10/2563 12,332,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควบคุม 0102 ตอน ควนหิน – สงขลา ระหว่าง กม.22+350 – กม.23+775 ปริมาณงาน 30,311.000 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 09/10/2563 11,946,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔ ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง – ท่าท้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.16+275 – กม.17+380 RT. และ ระหว่าง กม.17+060 – กม.17+380 RT. (ทางคู่ขนาน) ปริมาณงาน 18,245.00 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 30/10/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองหวะ – ควนหิน ระหว่าง กม.10+710 – กม.12+260 ปริมาณงาน 33,273.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 30/10/2563 14,065,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ตอน 1 ระหว่าง กม.149+000 – กม.151+725 RT. ปริมาณงาน 28,682.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 30/10/2563 12,279,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ – พังลา ตอน 1 ระหว่าง กม.1271+325 – กม.1273+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 27 รายการ 14/10/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ระหว่าง กม.156+850 – กม.158+160 RT. ปริมาณงาน 18,035.00 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 30/10/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ7– 8) แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ จ.สงขลา 1 แห่ง 21/10/2563 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ.สงขลา 1 แห่ง 21/10/2563 1,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 29/09/2563 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กค.63-กย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) 21/10/2563 151,373.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 595 รายการ