f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62030020315
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๔๐๓ ตอน คลองหวะ – พังลา ที่ กม.๑๒๗๒+๘๖๙ (แยกบ้านควนเนียง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑ รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,539,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 18/03/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ