f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 วัสดุก่อสร้าง 15/07/2563 311/63/172 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
92 วัสดุไฟฟ้า 15/07/2563 311/63/171 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
93 ซื้อวัสดุไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 311/45/63/169 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
94 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 311/30/63/147 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
95 วัสดุเกษตร 13/07/2563 311/63/168 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
96 วัสดุก่อสร้าง 13/07/2563 311/63/167 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
97 วัสดุก่อสร้าง 13/07/2563 311/63/166 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
98 วัสดุก่อสร้าง 09/07/2563 311/60/63/165 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
99 วัสดุเชื้อเพลิง 08/07/2563 63077090014 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
100 วัสดุเชื้อเพลิง 08/07/2563 311/35/63/163 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
101 วัสดุก่อสร้าง 03/07/2563 311/60/63/159 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
102 วัสดุก่อสร้าง 03/07/2563 311/60/63/160 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
103 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 311/60/63/157 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
104 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 311/60/63/158 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/06/2563 311/40/63/155 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 543 รายการ