f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 311/30/62/162 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
302 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 311/30/62/160 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
303 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 311/70/62/283 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
304 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 311/60/62/280 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
305 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 311/60/62/279 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
306 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 311/30/62/159 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
307 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 311/30/62/158 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
308 จ้างเหมาทาสีขอบคันหิน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ 09/09/2562 311/-/62/277 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
309 จ้างเหมาซ่อมไฟ High mast บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนเนินพิชัย-คลองหวะ 06/09/2562 311/-/62/276 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
310 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 311/40/62/40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
311 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 06/09/2562 311/30/62/155 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
312 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 311/35/62/275 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
313 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 311/60/62/274 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 311/40/62/273 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
315 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 311/45/62/271 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 301 ถึง 315 จาก 543 รายการ