f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน ม.ค.2567 ถึงเดือน มี.ค.2567 04/04/2567 67047001921 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือน ต.ค.2566 ถึงเดือน ธ.ค.2566 04/01/2567 67017001055 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค.2566 ถึงเดือน ก.ย.2566 05/10/2566 66107002108 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน เม.ย.2566 ถึงเดือน มิ.ย.2566 05/07/2566 66077001278 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2566 ถึงเดือน มี.ค.2566 07/04/2566 66047002085 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 05/01/2566 66017072076 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 04/10/2565 65107033789 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565 (รายไตรมาส3/2565) 18/07/2565 65077272205 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 2565 (รายไตรมาส2/2565) 05/04/2565 65047066169 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือน ตุลาคม - เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 (รายไตรมาส 1/2565) 18/01/2565 65017249232 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 วัสดุไฟฟ้า 10/01/2565 311/45/65/61 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 2564 (รายไตรมาส 4/2564) 14/10/2564 640107138422 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย.- มิ.ย. 2564 (รายไตรมาส 3/2564) 13/07/2564 64077235106 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค. 2564 (รายไตรมาส 2/2564) 05/04/2564 ไตรมาส2/2564 เดือน ม.ค.-มี.ค 2564 (64047055000) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) 22/01/2564 ไตรมาส1/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ