f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.62 10/01/2563 10/01/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.62 12/12/2562 12/12/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน 2562 01/11/2562 01/11/2562 สขร.1 เดือน กันยายน2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 20/09/2562 20/09/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 17/09/2562 17/09/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 08/07/2562 08/07/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 20/06/2562 20/06/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 20/06/2562 20/06/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 18/06/2562 18/06/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 18/06/2562 18/06/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 18/06/2562 18/06/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 18/06/2562 18/06/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 18/06/2562 18/06/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 18/06/2562 18/06/2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ