วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ลูกจ้างชั่วคราวคนพิการ (รายวัน)
ลงวันที่ 15/09/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รับสมัครคนพิการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 137 ดาวน์โหลด

'