วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ประชุมโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองฯ
ลงวันที่ 28/02/2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงปัตตานี โดยนายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 พร้อมด้วย นายชยุธ โลหกิจ รองผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 18.1, นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี, ผู้จัดการโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองฯ และทีมงาน, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยววข้องโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ 2 ประชุมหารือโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี


'