วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ตรวจเยี่ยมจุดบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดปัตตานี
ลงวันที่ 29/12/2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิชาญ โหดหมาน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ แขวงทางหลวงปัตตานี พร้อมด้วย นายนิสุกรี สุไลมาน หัวหน้าหมวดทางหลวงสายบุรี และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสายบุรี ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดปัตตานี ตามแผนการตรวจเยี่ยมร่วมกับอำเภอสายบุรี เหตุการณ์ปกติ ไม่มีปัญหาการเดินทางและเกิดอุบัติเหตุ หรือปัญหาเกี่ยวกับการจราจรติดขัดแต่อย่างใด


'