แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ร่วมประชุมการดำเนินการเรื่องการรุกล้ำเขตทางหลวง พื้นที่อำเภอหนองจิก เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางการปฎิบัติในการแก้ไขปัญหา
ลงวันที่ 17/10/2566

เมื่อวันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี มอบหมายให้นายนิสุกรี สุไลมาน หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองจิก พร้อมด้วยนิติกร จากสำนักงานทางหลวงที่ 18 เข้าร่วมประชุมการดำเนินการเรื่องการรุกล้ำเขตทางหลวง พื้นที่อำเภอหนองจิก เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางการปฎิบัติในการแก้ไขปัญหา ซึ่งประเด็นในส่วนของกรมทางหลวงนั้น นิติกร จาก สทล.18 ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรุกล้ำเขตทางหลวง ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอหนองจิก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองจิก โดยมี นาย?เอกสิทธิ์? สอง?เมือง? นายอ?ำ?เภอ?หนองจิก?/ผอ.ศป.ปส.อ.หนองจิก? เป็นประธานการประชุม


'