แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ลูกจ้างในสังกัดแขวงฯปัตตานี ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ 3 ราย
ลงวันที่ 28/09/2566
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ก.ย. 66 เวลา 11.00 น. นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้าหน่วยงาน
ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ลูกจ้างในสังกัดแขวงฯปัตตานี ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ 3 ราย
ขอแสดงมุทิตาจิตและยินดีกับผู้เกษียณทุกท่าน

'