แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ร่วมประชุมกับคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารรุกล้ำทางเท้าและจัดระเบียบตลาดปาลัส จ.ปัตตานี
ลงวันที่ 14/09/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี มอบหมายให้ นายสุวิชัย นวลฉวี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นางอุไรวรรณ มุสิแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายวิทยา หนิเจริญ หัวหน้าหมวดทางหลวงปะนาเระ นางสาวอุนิษา นิเย๊ะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และนิติกร สทล.18 สงขลา ร่วมประชุมกับคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารรุกล้ำทางเท้าและจัดระเบียบตลาดปาลัส จ.ปัตตานี เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้างอาคารรุกล้ำทางสาธารณะและสร้างประตูเหล็กรุกล้ำทางเท้าบริเวณสี่แยกปาลัส จ.ปัตตานี โดยมี นายวิเชษต์ สายกี้เส้ง นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี


'