แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการสร้างอาคารรุกล้ำทางสาธารณะ บริเวณสี่แยกปาลัส บนทางหลวงหมายเลข 42
ลงวันที่ 13/09/2566

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี มอบหมายให้นายสุวิชัย นวลฉวี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายปฏิบัติการ และนายวิทยา หนิเจริญ หัวหน้าหมวดทางหลวงปะนาเระ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการสร้างอาคารรุกล้ำทางสาธารณะ บริเวณสี่แยกปาลัส บนทางหลวงหมายเลข 42 ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนตำบลลางา กำนันตำบลลางา ตำรวจภูธรมายอ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลางา ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี


'