แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ประชุมหารือกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ เพื่อหารือแนวทางและลงพื้นที่เพื่อวางแผนเตรียมการแก้ปัญหาการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน
ลงวันที่ 13/09/2566

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี พร้อมด้วย นายพิเชษ ทองช่วย หัวหน้าโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ 3, นายนิสุกรี สุไลมาน หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองจิก, นายกรรมสิทธิ์ ลอแต ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงปะนาเระ และนายสาธร ทองพูนแก้ว นายช่างโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 เข้าร่วมประชุมหารือกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ เพื่อหารือแนวทางและลงพื้นที่เพื่อวางแผนเตรียมการแก้ปัญหาการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 ในพื้นที่ตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี


'