แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ร่วมต้อนรับ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และนายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านวางแผน และวางโครงการก่อสร้าง พร้อมคณะฯ
ลงวันที่ 16/01/2562

          เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยนายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง กรมทางหลวง พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เดินทางตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมปลูกต้นตะเคียนทอง ณ แขวงทางหลวงปัตตานี

          การเดินทางไปตรวจราชการครั้งนี้ ท่านอธิบดีได้ซักถามและชี้แนะการดำเนินงานต่างๆ โดยมีนายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา), นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี กล่าวต้อนรับ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และคณะผู้ตรวจเยี่ยมทุกท่าน
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวขอบคุณและให้โอวาสแก่เจ้าหน้าที่แขวงฯ
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง มอบของขวัญแก่หมวดทางหลวงโคกโพธิ์
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง มอบของขวัญแก่หมวดทางหลวงหนองจิก
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง มอบของขวัญแก่หมวดทางหลวงปะนาเระ
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง มอบของขวัญแก่หมวดทางหลวงสายบุรี
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง มอบของขวัญแก่หมวดทางหลวงยะรัง
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง พบปะ พูดคุย ทักทาย ซักถาม และชี้แนะการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่แขวงฯ
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ร่วมปลูกต้นตะเคียนทอง
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมคณะผู้ตรวจเยี่ยม ร่วมถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่แขวงฯ เพื่อเป็นที่ระลึก

'