วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 21/09/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะบ้าย้อย - เขาแดง ระหว่าง กม. ๘+๔๕๐ - กม.๑๓+๙๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๒๘ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 19/09/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ระหว่าง กม.๖+๗๒๒ - กม.๘+๔๖๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๒๒ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 19/09/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาและบูรณะสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.1282+690.50, กม.1284+228, กม.1286+919 S/B,N/B ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ที่ กม.199+319 ทางหลว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 19/09/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1276+875-กม.1281+650 N/B,S/B เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 19/09/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4243 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-สะท้อน ระหว่าง กม.0+800-กม.36+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 61,173 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 19/09/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาและบูรณะสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.1282+690.50, กม.1284+228, กม.1286+919 S/B,N/B ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ที่ กม.199+319 ทางหลว เปลี่ยนแปลงแผน
37 16/09/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.9+300-กม.9+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 53 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 14/09/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.183+021-กม.183+559 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 12/09/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) จ.สงขลา ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.๗+๙๔๗ N/B และทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน นาทวี-ลำไพล ที่ กม.๔๙+๗๙๗ RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 25/03/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.๓๕+๖๙๗-กม.๔๒+๑๙๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๘ ต้น จำนวน ๒ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 188 รายการ