วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
171 23/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1296+713-กม.1299+435 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.281 กม. จำนวน 16 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
172 23/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงจะนะ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ.สงขลา ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ที่ กม.185+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
173 28/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Single Slope Barrier) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0302 ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.218+374-กม.234+100 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (7,683 เมตร) จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
174 28/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Single Slope Barrier) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.183+410-กม.188+150 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,332 เมตร) จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
175 28/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Single Slope Barrier) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.25+875-กม.29+930 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,528 เมตร) จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
176 20/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ตอน 2 ระหว่าง กม.25+750-กม.41+850 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 67,865 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
177 20/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.10+000-กม.32+000 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 33,440 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
178 08/06/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
179 30/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานเครื่งหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย), ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ-นาทวี-ลำไพล-นาจวก, ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย), ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอน คลองแงะ-บาโรย และทางหลวงหมายเลข 42 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
180 30/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม-จะนะ-ปาแด และทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง (7,877 อัน) จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 171 ถึง 180 จาก 239 รายการ