วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง p61120001282
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการ ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.28+330-กม.28+880 S/B และทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.190+411-กม.190+871 ปริมาณงาน 13,390 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,800,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 04/12/2561
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2561
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ