วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง p61120001134
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการ ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.29+371-กม.30+275 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 18,209 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,999,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 04/12/2561
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2561
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ