วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66010030109
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำการขุด-ขนดินถม ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ระหว่าง กม.๓+๗๕๕ - กม.๓+๘๔๑ ปริมาณงาน ๑๐,๐๕๓.๐๐ ลบ.ม.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,900,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/01/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ