วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P๖๖๐๑๐๐๒๐๓๒๖
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.๓+๘๗๐-กม.๔+๘๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๐ ต้น) จำนวน ๒ รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,280,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 19/01/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ