วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62080035642
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.38+670-กม.39+370 N/B ปริมาณงาน 8,000 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 4,500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 29/08/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ