วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62080014675
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1286+350-กม.1286+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 10 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,827,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 14/08/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ