วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง d61110351344
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.20+500-กม.24+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. 319/-/62/33
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 499,998.00 บาท
สถานะ ยกเลิกแผน
วันที่ประกาศ 22/11/2561
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ ทดลองการออกประกาศ