วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ จำนวน 60 ขวด 319/60/67/10 24/10/2566 319/60/67/10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
47 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 180 ksc. จำนวน 3 ลบ.ม. 319/60/67/09 20/10/2566 319/60/67/09 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
48 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 319/70/67/08 19/10/2566 319/70/67/08 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
49 ซื้อไวนิล ขนาด 1.00 x 2.00 ม. จำนวน 1 ผืน 319/85/67/07 18/10/2566 319/85/67/07 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/67/06 17/10/2566 319/45/67/06 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
51 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 180 ksc. จำนวน 4 ลบ.ม. 319/60/67/05 17/10/2566 319/60/67/05 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/67/04 16/10/2566 319/45/67/04 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
53 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๗/๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/2566 319/35/67/03 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
54 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 319/45/67/02 12/10/2566 319/45/67/02 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
55 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 180 ksc. จำนวน 3 ลบ.ม. 319/60/67/01 12/10/2566 319/60/67/01 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
56 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นจำนวน 4 รายการ 319/35/66/67 14/09/2566 319/35/66/67 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
57 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9710-16-8 จำนวน 8 รายการ 319/-/66/36 11/08/2566 319/-/66/36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
58 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นจำนวน 4 รายการ 319/35/66/67 14/09/2566 319/35/66/67 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/66/293 22/09/2566 319/40/66/293 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
60 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2566 319/35/66/292 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,696 รายการ