วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อ HOT MIX จำนวน 50 ตัน 319/60/63/224 26/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
47 ซื้อหลอดโซเดียมไฮเฟรสเซอร์ ขนาด 250W จำนวน 40 หลอด 319/45/63/222 26/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
48 ซื้อ รีเลย์ ขนาด 60 แอมป์ จำนวน 7 อัน 319/45/63/227 27/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
49 ซื้อ HOT MIX จำนวน 47.46 ตัน 319/60/63/226 27/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
50 จ้างซ่อมเปลี่ยนผ้าม่าน จำนวน 1 ห้อง 319/-/63/223 26/08/2563 จ้างซ่อมเปลี่ยนผ้าม่าน จำนวน 1 ห้อง 319/-/63/223 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
51 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/63/42 26/08/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 6 รายการ319/30/63/42 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/63/221 25/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/63/221 25/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
54 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 v 70 AH พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ จำนวน 2 ลูก 319/30/63/40 24/08/2563 319/30/63/40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
55 ซื้อน้ำมันไฮสปีด 2T ขนาดจุ 1 ลิตร จำนวน 30 กระป๋อง 319/35/63/41 24/08/2563 ซื้อน้ำมันไฮสปีด 2T ขนาดจุ 1 ลิตร จำนวน 30 กระป๋อง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 319/60/63/220 24/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
57 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง ขนาด 30" จำนวน 50 หลา 319/60/63/219 24/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
58 ซื้อชุดเครื่องแบบยามรักษาการณ์ จำนวน 6 ชุด 319/80/63/218 24/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
59 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 319/70/63/217 20/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
60 ซื้อหิน ขนาด 3/8" จำนวน 48 ลบ.ม. 319/60/63/216 20/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 466 รายการ