วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.7+947 N/B ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ที่ กม.60+090 S/B 16/04/2563 319/-/63/116 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
182 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงวังใหญ่ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ที่ กม.49+797 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2563 สข.2/24/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
183 63047109497 07/04/2563 319/40/63/106 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
184 จ้างซ่อมรถหมายเลข 15-6476-11-8 จำนวน 6 รายการ 319/-/63/28 07/04/2563 319/-/63/28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
185 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9575-14-7 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/25 07/04/2563 319/-/63/25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
186 จ้างเปลี่ยนเบาะนั่งยาว รถหมายเลข 44-8818-08-1 319/-/63/26 07/04/2563 319/-/63/26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
187 จ้างเปลี่ยนแป๊บน้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย รถหมายเลข 74-6141-09-4 319/-/63/27 07/04/2563 319/-/63/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
188 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 319/30/63/27 07/04/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 319/30/63/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
189 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ตอน 2 ระหว่าง กม.16+200-กม.17+040 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 38 รายการ 29/04/2563 สข2/26/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
190 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 11 ลบ.ม. 319/60/63/104 03/04/2563 319/60/63/104 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
191 งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเททพา-ธารคีรี ตอน 1 ระหว่าง กม.4+900-กม.5+854 ปริมาณงาาน 1 แห่ง จำนวน 38 รายการ 29/04/2563 สข.2/18/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
192 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/103 01/04/2563 319/35/63/103 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
193 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.182+261-กม.189+375 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,707 อัน) จำนวน 1 รายการ 08/04/2563 319/-/63/108 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
194 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.1278+833-กม.1296+592 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง จำนวน 5 รายการ 28/04/2563 สข.2/10/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
195 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.8+345-กม.30+642 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 4 รายการ 28/04/2563 สข.2/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 181 ถึง 195 จาก 466 รายการ