วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 28 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/206 13/08/2562 13/08/2562 319/60/62/206 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๒๐๕ 09/08/2562 09/08/2562 319/40/62/205 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
183 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC.จำนวน 40 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/203 09/08/2562 09/08/2562 319/60/62/203 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
184 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ,4054 ,4145 และ 42 ปริมาณงาน 313,380.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/204 09/08/2562 09/08/2562 319/-/62/204 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
185 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/62/202 08/08/2562 08/08/2562 319/60/62/202 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
186 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.35+000-กม.39+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/201 08/08/2562 08/08/2562 319/-/62/201 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
187 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เลขที่ 319/45/62/200 07/08/2562 07/08/2562 319/45/62/200 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
188 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 40 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/198 06/08/2562 06/08/2562 319/60/62/198 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
189 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 200.00 ตัน เลขที่ 319/60/62/197 06/08/2562 06/08/2562 319/60/62/197 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
190 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/70/62/195 05/08/2562 05/08/2562 319/70/62/195 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
191 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/194 01/08/2562 01/08/2562 319/35/62/194 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
192 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 24 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/193 01/08/2562 01/08/2562 319/60/62/193 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
193 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) บริเวณร่องกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.56+000-กม.62+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,280 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/192 01/08/2562 01/08/2562 319/-/62/192 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
194 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/62/191 31/07/2562 31/07/2562 319/40/62/191 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
195 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 319/60/62/190 30/07/2562 30/07/2562 319/60/62/190 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 181 ถึง 195 จาก 259 รายการ