วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 42, 408, 4113 และ 4243 เลขที่ 319/-/62/222 22/08/2562 22/08/2562 319/-/62/222 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
167 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 17 ถัง เลขที่ 319/60/62/221 22/08/2562 22/08/2562 319/60/62/221 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
168 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เลขที่ 319/45/62/220 21/08/2562 21/08/2562 319/45/62/220 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
169 จ้างเหมาทำการ ติดตั้งราวกันอันตราย CLASS I TYPE I ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1284+550-กม.1284+650 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 84.00 ม. เลขที่ 319/-/62/219 20/08/2562 20/08/2562 319/-/62/219 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
170 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เลขที่ 319/60/62/218 20/08/2562 20/08/2562 319/60/62/218 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
171 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.35+135-กม.42+740 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 120,203.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/217 20/08/2562 20/08/2562 319/-/62/217 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
172 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 40.00 ตัน เลขที่ 319/60/62/215 19/08/2562 19/08/2562 319/60/62/215 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
173 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เลขที่ 319/60/62/214 16/08/2562 16/08/2562 319/60/62/214 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
174 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลืองพร้อมเสา จำนวน 5 ชุด เลขที่ 319/45/62/213 16/08/2562 16/08/2562 319/45/62/213 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
175 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 43 , 4085 และ 4095 ปริมาณงาน 504,351.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/211 15/08/2562 15/08/2562 319/-/62/211 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
176 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 12.00 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/210 15/08/2562 15/08/2562 319/60/62/210 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
177 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/209 14/08/2562 14/08/2562 319/35/62/209 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
178 จ้างเหมาทำการ ซ่อมแบริเออร์และป้ายจราจร เนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ที่ กม.40+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เลขที่ 319/-/62/208 14/08/2562 14/08/2562 319/-/62/208 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
179 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1286+350-กม.1286+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 10 รายการ 17/09/2562 16/09/2562 สข.2/38/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
180 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เลขที่ 319/45/62/207 13/08/2562 13/08/2562 319/45/62/207 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 166 ถึง 180 จาก 259 รายการ