วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
691 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/62/97 10/06/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/62/97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
692 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/159 10/06/2562 319/35/62/159 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
693 ซื้อผงดูดซับคราบน้ำมันและเคมี (ถุงละ 5 กก.) จำนวน 100 ถุง 319/60/62/158 10/06/2562 319/60/62/158 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
694 จ้างเหมาทำการ ซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.11+761-กม.41+856 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 3 แห่ง 319/-/62/157 04/06/2562 319/-/62/157 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
695 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 319/40/62/156 31/05/2562 319/40/62/156 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
696 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/155 31/05/2562 319/35/62/155 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
697 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 17 ถัง 319/60/62/154 30/05/2562 319/60/62/154 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
698 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 12.00 ลบ.ม. 319/60/62/152 22/05/2562 319/60/62/152 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
699 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/151 22/05/2562 319/35/62/151 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
700 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 154 ตัน 319/60/62/150 14/05/2562 319/60/62/150 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
701 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 50 ตัน 319/60/62/149 13/05/2562 319/60/62/149 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
702 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 319/45/62/148 13/05/2562 319/45/62/148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
703 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 319/60/62/146 08/05/2562 319/60/62/146 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
704 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง พร้อมเสา จำนวน 2 ชุด 319/45/62/145 07/05/2562 319/45/62/145 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
705 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/143 03/05/2562 319/35/62/143 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 691 ถึง 705 จาก 734 รายการ