วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1921 จ้างเปลี่ยน PTO วาวล์ลม 1 ลูก 319/-/62/27 31/07/2562 จ้างเปลี่ยน PTO วาวล์ลม 1 ลูก 319/-/62/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1922 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/62/191 31/07/2562 319/40/62/191 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1923 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 319/60/62/190 30/07/2562 319/60/62/190 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1924 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/62/189 30/07/2562 319/40/62/189 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1925 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/62/188 26/07/2562 319/45/62/188 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1926 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/62/187 25/07/2562 319/60/62/187 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1927 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/186 24/07/2562 319/35/62/186 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1928 จัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 20 ตัว 319/60/62/185 22/07/2562 319/60/62/185 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1929 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 319/60/62/184 19/07/2562 319/60/62/184 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1930 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ-บาโรย ระหว่าง กม.14+000-กม.19+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. 319/-/62/183 19/07/2562 319/-/62/183 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1931 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/62/182 18/07/2562 319/45/62/182 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1932 จ้างเหมาทำการ ผลิตและติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.43+000-กม.74+300 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 552 ต้น 319/-/62/181 18/07/2562 319/-/62/181 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1933 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 319/60/62/180 12/07/2562 319/60/62/180 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1934 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.43+200-กม.50+500 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,280 ตร.ม. 319/-/62/179 12/07/2562 319/-/62/179 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1935 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/178 11/07/2562 319/35/62/178 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,921 ถึง 1,935 จาก 1,996 รายการ